CTM

Dla prasy

Zapraszamy do współpracy wszystkie redakcje pism branżowych. Oferujemy komplet rzetelnych i sprawdzonych informacji dotyczących przedmiotu naszej działalności.

Wszelkich informacji z naszej strony udziela:

Marzena Pokrywka
tel.: +48 (032) 202 70 18
e: m.pokrywka@ctm.net.pl

Klauzula wykorzystania materiałów:

Materiały (teksty, zdjęcia, inne media) zamieszczone w niniejszym dziale są przeznaczone do publikacji w mediach (prasa, radio, tv, internet). Warunkiem publikacji jest wyraźne zaznaczenie źródła pochodzenia (www.ctm.net.pl) oraz osobiste poinformowanie firmy CTM Sp. z o.o.


CTM Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Dziendziela 24; tel. 032/202 70 18, tel/ fax. 032/202 72 49;
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000192049;
NIP 954-24-63-758
Kapitał zakładowy: 82 000 PLN
www.ctm.net.pl

Generalny dystrybutor:

źródło dokumentu: http://ctm.net.pl/, data wydruku: 24. 04. 2019