CTM

Fontanny

Pełna publikacja

rozmiar: 3,53 mb
format: Adobe pdf
ilość stron: 54
ilość działów: 5

Pobierz KATALOG >>

Katalog wg działów

Obrazy Wodne
Akcesoria i Elementy
Podwodna Iluminacja
Urządzenia Elektryczne
 Uzdatnianie Wody
 

 


CTM Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Dziendziela 24; tel. 032/202 70 18, tel/ fax. 032/202 72 49;
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000192049;
NIP 954-24-63-758
Kapitał zakładowy: 82 000 PLN
www.ctm.net.pl

Generalny dystrybutor:

źródło dokumentu: http://ctm.net.pl/, data wydruku: 25. 06. 2019