CTM

Kontakt

CTM Sp. z o.o.
43-190 Mikołów
ul. Dziendziela 24
tel: +48 032/ 202 70 18
e-mail: office@ctm.net.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000192049; NIP 954-24-63-758
Kapitał zakładowy: 82 000 PLN

http://www.ctm.net.pl

Przemysław Krawczyk - Prezes Zarządu
e-mail: p.krawczyk@ctm.net.pl


Cezary Sadza -Kierownik ds. koordynacji inwestycji
e-mail: c.sadza@ctm.net.pl

Rafał Mirski - Przedstawiciel handlowy
e-mail: r.mirski@ctm.net.pl

Grażyna Krawczyk -  Księgowość
e-mail: g.krawczyk@ctm.net.pl

Marzena Pokrywka - Menedżer Biura Zarządu
e-mail: m.pokrywka@ctm.net.pl


CTM Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Dziendziela 24; tel. 032/202 70 18, tel/ fax. 032/202 72 49;
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000192049;
NIP 954-24-63-758
Kapitał zakładowy: 82 000 PLN
www.ctm.net.pl

Generalny dystrybutor:

źródło dokumentu: http://ctm.net.pl/, data wydruku: 24. 04. 2019