CTM

Rejestracja

Rejestracja tylko dla firm basenowych. Osoby prywatne prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem.

Dane konta

Twoja nazwa użytkownika (4-30 znaków, bez polskich znaków i znaków specjalnych) 
Hasł zabezpieczające dostęp do konta (4-30 znaków, bez polskich znaków i znaków specjalnych) 
 
 

Dane użytkownika

 
Osoba kontaktowa 
 
podaj pełną nazwę firmy, nazwa ta zostanie użyta przy wystawianiu faktur VAT 
Ulica, nr domu, nr mieszkania 
 
 
 
Nr telefonu wraz z nr kierunkowym i kodem kraju np.: "+48 599 99 99" 

Regulamin/Subskrypcja

*regulamin
* 

CTM Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Dziendziela 24; tel. 032/202 70 18, tel/ fax. 032/202 72 49;
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000192049;
NIP 954-24-63-758
Kapitał zakładowy: 82 000 PLN
www.ctm.net.pl

Generalny dystrybutor:

źródło dokumentu: http://ctm.net.pl/, data wydruku: 24. 04. 2019