Kontakt

Dane
firmy

A.CTM Sp. z o.o.
ul. Dziendziela 24
43-190 Mikołów
woj. Śląskie, Polska

T.+48 32 202 70 18
T.+48 32 202 72 49
E.office@ctm.net.pl
W.ctm.net.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Katowic – Wschód VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000192049
NIP 9542463758
REGON 278180305
Kapitał zakładowy: 82 000 PLN

G.poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00

Dane
kontaktowe

Przemysław Krawczyk
prezes zarządu
chairman of the board

E.p.krawczyk@ctm.net.pl

Marzena Pokrywka
asystent zarządu
management assistant

E.m.pokrywka@ctm.net.pl

Cezary Sadza
kierownik ds. koordynacji inwestycji
manager for investment coordination

E.c.sadza@ctm.net.pl

Rafał Mirski
kierownik ds. sprzedaży
sales manager

E.r.mirski@ctm.net.pl