Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności
CTM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie się do publikowanych informacji. Zawarte na stronach internetowych materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem. W każdym przypadku CTM Sp. z o.o. służy pomocą.

Prawa autorskie
Prawa autorskie publikacji udostępnianych na stronie internetowej należą do firmy CTM Sp. z o.o. nie zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie internetowej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie (drogą poligraficzną czy też elektroniczną) w celach komercyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody. CTM Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do treści i formy (brzmienia) tekstu niniejszej strony internetowej na mocy ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku, Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904-j.t.).

Wszystkie materiały opisowe oraz zdjęcia zamieszczone na witrynie podlegają ochronie wynikającej z praw autorskich. Autorzy serwisu dołożyli starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń. Oferta publikowana na stronie nie jest ofertą w rozumieniu prawa.

Znaki firmowe innych firm
Wszystkie prezentowane znaki firmowe innych firm niż CTM Sp. z o.o. (logo, logotypy), są prezentowane wyłącznie w celach orientacyjnych i są własnością odpowiednich firm.