kształtki i armatura PVC

kolanko 45° KW

kolanko 45° KW

 
 
 
 
Modele

USE01-20 A       kolano 45º 20
USE01-25 A       kolano 45º 25
USE01-32 A       kolano 45º 32
USE01-40 A       kolano 45º 40
USE01-50 A       kolano 45º 50
USE01-63 A       kolano 45º 63
USE01-75 A       kolano 45º 75
USE01-90 A       kolano 45º 90
USE01-110 A       kolano 45º 110
USE01-125 A       kolano 45º 125
USE01-140 A       kolano 45º 140
USE01-160 A       kolano 45º 160
USE01-200 A       kolano 45º 200
USE01-225 A       kolano 45º 225
USE01-250 A       kolano 45º 250
USE01-315 A       kolano 45º 315
USE01-400 A       kolano 45º 400

pobierz