kształtki i armatura PVC

kolanko 90° KW

kolanko 90° KW

 
 
 
 
Modele

USE02-20 A       kolano 90º 20
USE02-25 A       kolano 90º 25
USE02-32 A       kolano 90º 32
USE02-40 A       kolano 90º 40
USE02-50 A       kolano 90º 50
USE02-63 A       kolano 90º 63
USE02-75 A       kolano 90º 75
USE02-90 A       kolano 90º 90
USE02-110 A       kolano 90º 110
USE02-125 A       kolano 90º 125
USE02-140 A       kolano 90º 140
USE02-160 A       kolano 90º 160
USE02-200 A       kolano 90º 200
USE02-225 A       kolano 90º 225
USE02-250 A       kolano 90º 250
USE02-315 A       kolano 90º 315
USE02-400 A       kolano 90º 400

pobierz