fontanny

kwiat

kwiat

Dysza dająca wielostrumieniowy efekt wypływu wody. Kierunek wypływu każdego ze strumieni może być regulowany oddzielnie, dając tym samym możliwość wielokrotnej zmiany obrazu w fontannie. Nadaje się do każdego rodzaju fontanny. Nie jest wymagany stały poziom wody.

Modele

KT9009       GW 1”
KT9010       GW 1½”

pobierz