fontanny

piana

piana

Dysza jest zależna od poziomu wody. Należy ją montować powyżej lustra wody. Zmniejszając położenie względem istniejącego poziomu wody zwiększamy średnicę wypływu. Dysza pobiera powietrze do spienienia poprzez boczną rurkę, następuje zmieszanie wody i powietrza i dzięki temu uzyskujemy właściwy efekt wypływu.

Modele

BR4007       GW ¾”
BR4008       GW 1”
BR4009 A       GW 1½”
BR4010 A       GW 2”

pobierz