Przejście GW/GZ

Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, do montażu dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.

Modele

GWZ1000       GW/GZ 1”       100 mm
GWZ1020       GW/GZ 1”       200 mm
GWZ1030       GW/GZ 1½”       100 mm
GWZ1040       GW/GZ 1½”       200 mm
GWZ1050       GW/GZ 2”       100 mm
GWZ1060       GW/GZ 2”       200 mm
GWZ1070       GW/GZ 2½”       100 mm
GWZ1080       GW/GZ 2½”       200 mm
GWZ1090       GW/GZ 3”       200 mm
GWZ1100       GW/GZ 4”       200 mm

Zobacz również


Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt