Elementy niecki basenowej

odpływ denny z ABS

odpływ denny z ABS

Odpływ denny z dwoma wyjściami 2” i 50 mm do klejenia.
 
 
 
 
Modele

3254 A       odpływ denny z ABS do płytek 1 1/2″ i 2″
3255 A       odpływ denny z ABS do folii 1 1/2″ i 2″