Elementy niecki basenowej

odpływ denny ze stali nierdzewnej

nazwa
i opis

odpływ denny ze stali nierdzewnej

 
 
 
 
Modele

600007 A       odpływ denny ze stali do płytek
600008 A       odpływ denny ze stali do folii

pobierz

dodatkowe informacje

karta techniczna produktu