Przejście GZ/GZ

Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, do montażu dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.

Modele

GZZ1000       GZ/GZ 1”       100 mm
GZZ1020       GZ/GZ 1”       100 mm
GZZ1030       GZ/GZ 1½”       100 mm
GZZ1040       GZ/GZ 1½”       100 mm
GZZ1050       GZ/GZ 2”       100 mm
GZZ1060       GZ/GZ 2”       100 mm
GZZ1070       GZ/GZ 2½”       100 mm
GZZ1080       GZ/GZ 2½”       100 mm
GZZ1090       GZ/GZ 3”       100 mm
GZZ1100       GZ/GZ 4”       100 mm

Zobacz również


Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt