Przejście typ PM

Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, do montażu dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.

Modele

PM1020       GW/GW 1”
PM1030       GW/GW 1½”
PM1040       GW/GW 2”
PM1050       GW/GW 2½”
PM1060       GW/GW 3”
PM1070       GW/GW 4”

Zobacz również


Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt