Wyposażenie do basenów

rynna przelewowa

nazwa
i opis

rynna przelewowa

 
 
 
 
Modele

630000 B       betonowa rynna (pod mozaikę) – dł. 1 m

pobierz

dodatkowe informacje

karta techniczna produktu