fontanny

kaskada KD

kaskada KD

Dysza daje jeden z najbardziej eleganckich obrazów. Poprzez mieszanie wewnątrz dyszy powietrza i wody uzyskuje się ładny i niezależny od wiatru słup spienionej wody. Montaż dyszy jest uzależniony od poziomu wody. Dysza musi być zawsze zainstalowana powyżej poziomu wody.

Modele

KD3007       GW ½”
KD3008       GW ¾”
KD3009 A       GW 1”
KD3010       GW 1½”
KD3011 A       GW 2”