fontanny

przejście typ K/K

przejście typ K/K

Przejścia to idealne rozwiązanie dla bezpiecznych wodoszczelnych przepustów dla dna i ścian niecek fontannowych. Mogą zostać wykorzystane w przewodach technologicznych, kanalizacyjnych, elektrycznych, do montażu dysz itp. Wykonane ze stali 1.4031.
 
 
 
 
Modele

PKK1010       90 mm       420 mm
PKK1020       110 mm       420 mm
PKK1030       125 mm       420 mm

pobierz