Środki SPA

HTH SPA bezchlorowy szokowy

nazwa
i opis

HTH SPA bezchlorowy szokowy

Przeciw zielonkawej lub mętnej wodzie, uzdatnianie reaktywujące.

Modele

D800220 A       opakowanie 1,2 kg

pobierz

dodatkowe informacje

karta techniczna produktu