HTH szybkokrystalizujący płyn

Środek do szybkiej flokulacji na filtrach piaskowych. Bardzo skuteczny. Krystalizuje mętną wodę . Duża czystość chemiczna. Różny sposób dozowania w zależności od charakteru basenu. Zalecany przy automatycznym dozowaniu do basenów publicznych.

Pobierz kartę techniczną produktu

Zastosowanie

Do flokulacji wody w basenach. Mikroorganizmy, substancje organiczne (produkty rozkładu…) i substancje mineralne (muł, glina, cząsteczki metaliczne…) obecne w zawiesinie lub w stanie koloidalnym są zbyt drobne by zatrzymywać się na samym filtrze piaskowym. Flokulacja zbija małe cząsteczki zanieczyszczeń w płatki, które zatrzymają się na filtrze.

Zalety

• Hth szybkokrystalizujący płyn, prehydrolizowany, jest o wiele łatwiejszy w użyciu niż analogiczny produkt w proszku.
• Może być stosowany z różnymi filtrami piaskowymi.
• W stanie rozpuszczonym może być używany ze środkami dezynfekcyjnymi i produktami pomocniczymi stosowanymi do basenów.
• Nie zmienia pH wody.
• Bardzo niski współczynnik pozostałości aluminium w uzdatnionej w ten sposób wodzie.
• Skuteczny przy każdej wartości pH zawartej w przedziale od 6,9 do 7,8; przedział ten jest korzystniejszy do flokulacji wody w basenie niż ten, który jest zezwolony przy siarczanie tlenku glinowego.
• Nie pieni się.
• Produkt nieszkodliwy dla środowiska jeśli stosowany zgodnie z zalecanym dozowaniem.
• Przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany w temperaturze niższej niż 40 °C.

Sposób użycia

UWAGA: Ten flokulator w płynie nie powinien nigdy być używany w przypadku diatomitowego systemu filtrującego.

W basenie domowym
Gdy woda jest bardzo mętna lub po chlorowaniu szokowym, 250 gramów produktu na każde 10 m³ wody do wyklarowania. Wprowadzamy przy wyłączonym systemie filtrującym, po rozpuszczeniu w 10 litrach wody, rozlewając tak otrzymany roztwór wzdłuż obrzeży basenu. Pozostawić do działania, najlepiej całą noc, następnie usunąć zanieczyszczenia, które się wytrąciły na dnie basenu za pomocą odkurzacza kierując je prosto do ścieku.

W basenie publicznym
Hth szybkokrystalizujący płyn musi być dodany w stanie nierozcieńczonym za pomocą pompy dozującej, w górnej części filtra piaskowego, prosto z kanistra. Dzienne zużycie produktu jest silnie uzależnione od użytkowania basenu i jego środowiska. Zawiera się ono w przedziale między 0,5 i 1,0 gramów/m³ ponownie wprowadzonej wody w basenie zamkniętym i między 1,0 i 2,0 gramów/m³ ponownie wprowadzonej wody w basenie otwartym.

Modele

L800785 B       opakowanie 25 kg

HTH to szeroka gama produktów przeznaczona do pielęgnacji wody (w szczególności na bazie podchlorynu wapnia, izocyjanuranów) na każdym etapie: regulacji pH, ciągłej i szokowej dezynfekcji, przeciwdziałaniu glonom, flokulacji, jak i utrzymaniu czystości basenu. Firma hth® opracowała również linię produktów specjalnie dostosowanych do wanien SPA poszerzoną o środki do aromaterapii.

Zobacz opis producenta

Zobacz również


Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt