Badanie wody

tabletki do testera

nazwa
i opis

tabletki do testera

tabletki DPD1 do testera
tabletki PHENOL RED do testera
tabletki DPD4 do testera
tabletki do pomiaru alkaliczności do testera
tabletki DPD1 do fotometru
tabletki DPD3 do fotometru
tabletki PHENOL RED do fotometru
zestaw buforów pH 4, 7 i 10
bufor pH 7

 
 
 
 
Modele

AT010 A       tabletki DPD1 do testera
AT130 A       tabletki PHENOL RED do testera
AT 040 A       tabletki DPD4 do testera
AK 192 A       tabletki do pomiaru alkaliczności do testera
AP 011 A       tabletki DPD1 do fotometru
AP 031/1 A       tabletki DPD3 do fotometru
AP 130 A       tabletki PHENOL RED do fotometru
PT105/5 A       zestaw buforów pH 4, 7 i 10
PT105/3 A       bufor pH 7

pobierz

dodatkowe informacje