HTH pH minus w płynie

Koncentrat kwasu przeznaczony do obniżenia wartości pH wody. Do stosowania za pomocą automatycznych systemów dozowania. Musi być dozowany w stanie nierozcieńczonym, bezpośrednio
z kanistra lub zbiornika mieszającego. Poprawia komfort kąpieli.

Pobierz kartę techniczną produktu

Zastosowanie

Obniżenie wartości pH i zasadowości wody w basenie.

Zalety

• Zawiera dużo czynników aktywnych
• Nie generuje jonów chlorkowanych.
• Nadaje się do każdego systemu filtrującego.
• W stanie rozpuszczonym może być używany z środkami dezynfekcyjnymi i produktami pomocniczymi stosowanymi do basenów.
• O wiele łatwiejszy w użyciu w porównaniu z analogicznym produktem w proszku.
• Nie pieni się.
• Produkt nieszkodliwy dla środowiska jeśli jest stosowany zgodnie z zalecanym dozowaniem.
• Przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany w miejscu suchym i w temperaturze niższej niż 40 °C.

Sposób użycia

W basenie, wartość pH ustalona jest czysto teoretycznie zgodnie z formułą Langeliera i zależy od stopnia alkaliczności (TAC) i od twardości wody (TH). Zazwyczaj zawiera się ona w zalecanym zakresie od 7.2 do 7.6. W sytuacji optymalnej wartość realna pH jest zbliżona do wartości teoretycznej. Gdy jest ona wysoka, należy ją wyregulować za pomocą hth pH minus w proszku lub w płynie. Aby obniżyć o 0.2 jednostki pH wody basenu średnio alkalicznej (TAC zbliżony do 10°f), należy użyć około 150 gramów (hth pH minus) w płynie na każde 10 m³ wody. Podwoić dozę w przypadku wody bardziej alkalicznej (TH>15°f).

UWAGA! Wyżej opisane dozowanie zostało opracowane dla wody o standardowych właściwościach. Gdy wartości pH lub TAC są bardzo oddalone od przeciętnych, dozę trzeba podwoić lub nawet potroić.

W basenie domowym
Dodawanie hth pH minus w płynie dokonuje się poprzez rozpuszczenie go w 10 litrach wody i wlanie tak otrzymanego roztworu bezpośrednio do basenu, gdy nie ma w nim kąpiących się osób.

W basenie publicznym
Hth pH minus w płynie musi być wprowadzony nierozcieńczony do pompy dozującej bezpośrednio z kanistra lub poprzez mieszalnik wstępny.

Modele

L800827 B       opakowanie 28 kg

HTH to szeroka gama produktów przeznaczona do pielęgnacji wody (w szczególności na bazie podchlorynu wapnia, izocyjanuranów) na każdym etapie: regulacji pH, ciągłej i szokowej dezynfekcji, przeciwdziałaniu glonom, flokulacji, jak i utrzymaniu czystości basenu. Firma hth® opracowała również linię produktów specjalnie dostosowanych do wanien SPA poszerzoną o środki do aromaterapii.

Zobacz opis producenta

Zobacz również


Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt