Regulacja pH

HTH pH minus w proszku

HTH pH minus w proszku

Szybko rozpuszczalny proszek kwasu stosowany do obniżenia i stabilizacji pH wody. Poprawia komfort kąpieli. Dobra regulacja pH, dzięki czemu optymalna skuteczność środka do dezynfekcji.
 
 
Zastosowanie

• Obniżenie wartości pH i zasadowości wody w basenie
• Proszek szybko rozpuszczający się, bez pozostawienia śladów.
• Zawiera dużo czynników aktywnych.
• Nie powoduje korozji w porównaniu z kwasem chlorowodorowym, ponieważ nie generuje jonów chlorkowanych.
• Nadaje się do każdego systemu filtrującego.
• W stanie rozpuszczonym może być używany ze środkami dezynfekcyjnymi i produktami pomocniczymi stosowanymi do basenów.
• Nie pieni się jeśli stosowany jest zgodnie z zalecanym do basenów dozowaniem.
• Produkt nieszkodliwy dla środowiska jeśli jest stosowany zgodnie z zalecanym dozowaniem.
• Przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany w miejscu suchym i w temperaturze niższej niż 40 °C.
 
 
Sposób użycia

W basenie, wartość pH ustalona jest czysto teoretycznie zgodnie z formułą Langeliera i zależy od stopnia alkaliczności (TAC) i od twardości wody (TH). Zazwyczaj zawieram się ona w zalecanym przedziale od 7.2 do 7.6. W sytuacji optymalnej wartość realna pH jest zbliżona do wartości teoretycznej. Gdy jest ona wysoka, należy ją wyregulować za pomocą hth pH minus w proszku lub w płynie. Aby zmniejszyć o 0.2 jednostki wartość pH wody basenu średnio alkalicznej (TAC zbliżony do 10°f), należy użyć około 150 gramów hth pH minus w proszku na każde 10 m 3 wody. Podwoić dozę w przypadku wody bardziej alkalicznej (TH>15°f).

UWAGA! Wyżej opisane dozowanie zostało opracowane dla wody o standardowych właściwościach. Gdy wartości pH lub TAC są bardzo oddalone od przeciętnych, dozę trzeba podwoić lub nawet potroić.

W basenie domowym
Dodawanie hth pH minus w proszku dokonuje się poprzez rozpuszczenie go w 10 litrach wody i wlanie tak otrzymanego roztworu bezpośrednio do basenu, gdy nie ma w nim kąpiących się osób.

W basenie publicznym
W mieszalniku wstępnym pompy dozującej rozpuścić 20 kg hth pH minus w proszku na 100 litrów wody.

UWAGA: Maksymalna rozpuszczalność produktu wynosi około 250 g/l w temperaturze 25 °C pompy dozującej bezpośrednio z kanistra lub poprzez mieszalnik wstępny.
 
 
Modele

S800813 B       opakowanie 5 kg

producent

Firma HTH oferuje bogaty asortyment najwyższej jakości chemii basenowej.

opis producenta